akreditavimas


akreditavimas
akreditavimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininkų, oficialiųjų asmenų, žurnalistų registravimas sporto varžybų organizaciniame komitete (jo padalinyje) ir išdavimas nustatyto pavyzdžio ir lygio pažymėjimo, suteikiančio teisę dalyvauti varžybose, pagal statusą oficialiuose posėdžiuose, kituose renginiuose, žiūrėti varžybas. kilmė lot. accredere – pasitikėti atitikmenys: angl. accreditation; accrediting vok. Akkreditierung, f rus. аккредитация

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Look at other dictionaries:

  • akreditavimas — akreditãvimas dkt. Akreditãvimo rãštas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akreditavimas — statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kuria valdžios įgaliota įstaiga oficialiai pripažįsta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingi atlikti tam tikrus darbus. atitikmenys: angl. accreditation vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • akreditavimas — statusas Aprobuotas sritis diplomatiniai santykiai apibrėžtis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Protokolo departamento veikla, apimanti diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų narių, jų šeimos narių ir privačių namų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • akreditavimas — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Procedūra, kurios metu įgaliota institucija pripažįsta, kad įvertinta švietimo programa, švietimo teikėjas atitinka nustatytus reikalavimus. atitikmenys: angl. accreditation šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • akreditavimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kuria Nacionalinis akreditacijos biuras pripažįsta, kad juridinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, gali užsiimti atitikties įvertinimu. atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • akreditavimas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Procesas, kurio metu akreditacijos institucija vertina, ar asmens arba institucijos veikla atitinka nustatytus standartus. atitikmenys: angl. accreditation pranc. accréditation, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimas — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Procedūra, kuria oficialiai pripažįstama, kad juridiniai ar fiziniai asmenys kompetentingi suteikti nustatytos srities konsultavimo paslaugas. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • laboratorijos akreditavimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Oficialus pripažinimas, kad bandymų laboratorija kompetentinga atlikti tam tikrus bandymus ar jų tipus. atitikmenys: angl. laboratory accreditation vok. Akkreditierung eines… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Akkreditierung — akreditavimas statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kuria valdžios įgaliota įstaiga oficialiai pripažįsta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingi atlikti tam tikrus darbus. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • accreditation — akreditavimas statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procedūra, kuria valdžios įgaliota įstaiga oficialiai pripažįsta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingi atlikti tam tikrus darbus. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)